Moje konto

Przetwarzanie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Akceptując nasz Regulamin i Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę aby spółka BOLD LLC była administratorem Twoich danych (dalej: "Administrator"). Powyższe ma również zastosowanie do pozostałych danych, które będą gromadzone podczas kontaktów z Administratorem. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub powiązanych z nimi praw należy kierować na adres: kontakt@interviewme.pl. Ponadto oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptujesz ich postanowienia, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgromadzonych w celach marketingowych przez Administratora; zgadzasz się na otrzymywanie od Administratora, jego spółek powiązanych i podmiotów współpracujących informacji handlowych/marketingowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora, jego spółki powiązane i podmioty współpracujące, na adres e-mail lub w inny sposób; oraz niniejszym wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych przez Administratora, zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu innych osób, na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu umożliwienia Tobie uzyskania dostępu do bezpłatnych treści, w szczególności w celu nawiązania kontaktu, informowania o ofertach i nowościach, analizowania Twoich osobistych preferencji, działań i zainteresowań, prezentowania możliwie najtrafniej dopasowanych treści i ofert (profilowanie) oraz do celów marketingowych produktów i usług. Takie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia Tobie dostępu do bezpłatnych treści i działań marketingowych, tzn. do chwili wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przyjmujesz do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna, jednak jest ona niezbędna do korzystania i dostępu do usług i produktów interviewme.pl. Masz prawo do wycofania jakiejkolwiek wyrażonej zgody w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem kontakt@interviewme.pl, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach przewidzianych przez prawo możesz żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wycofać zgodę w każdej chwili, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych prowadzonego na jego podstawie przed wycofaniem takiej zgody.