Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji

Administracja Państwowa
Duża
 1. Komenda Stołeczna Policji

Praca w Policji - co musisz wiedzieć?

Dlaczego warto pracować w Policji?

Lubisz kontakt z ludźmi, jazdę samochodem lub motocyklem, interesujesz się samoobroną i sportami walki, a może jesteś zapalonym motorowodniakiem? W szeregach Policji masz możliwość połączenia wielu swoich pasji z zawodem. 

 

Jesteśmy solidnym pracodawcą, służba w Policji to bezpieczeństwo finansowe, to także dodatkowe świadczenia socjalne obejmujące Ciebie i Twoją rodzinę.

 

Dołącz do nas!

Każdy dzień to nowe wyzwania w walce z przestępczością i dbanie o bezpieczeństwo innych ludzi.

 

Wyzwania które często wymagają dużej determinacji, a sprostanie im daje dużą satysfakcję, Ty też możesz się z nimi zmierzyć.

 

Idealne CV do pracy w undefined przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.

Garnizon Stołeczny Policji w skrócie

Komenda Stołeczna Policji

7 komend rejonowych Policji

9 komend powiatowych Policji

4 komisariaty specjalistyczne Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Oddział Prewencji Policji

Obszar działania: około 6 tys. km2

Liczba mieszkańców: ponad 3 mln

10 tysięcy policjantów

2 tysiące pracowników cywilnych

Średnio 2,4 tysiąca interwencji dziennie

Trzy piony:

prewencyjny

kryminalny

logistyczny

Kariera w Policji — profil kandydata, dokumenty rekrutacyjne, opinie pracowników

Kandydat do służby w Policji powinien:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Oto dokumenty wymagane przy rekrutacji do pracy w Policji:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu)
  dowód osobisty (do wglądu),
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej, znajdziesz na stronie internetowej www.policja.waw.pl
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji

Al. Solidarności 126,

01-195 Warszawa
Tel. 22 603-24-49, 22 603-24-51, 22 603-24-53, 22 603-24-30
Fax 22 603-60-99

 

Ty inwestujesz w wiedzę – my dajemy dodatkowe punkty za:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - to 8 punktów
 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione -  to 6 punktów
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 punkty
 • wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 punkty

 

Twoje hobby i umiejętności = nasze dodatkowe punkty

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 punkty
 • uprawnienia instruktora: sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
 • uprawnienia ratownika wodnego – 2 punkty
 • uprawnienia w dziedzinie płetwonurka lub wykonywania prac podwodnych – 2 punkty
 • uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Wszystkie punkty uzyskane z poszczególnych etapów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty z tytułu posiadanego wykształcenia i preferowanych umiejętności są sumowane.
 • Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 240, przy czym z etapów postępowania może uzyskać 220 punktów a z tytułu posiadanych preferencji – 20.
 • Kolejność na liście przyjętych do służby kandydatów ustala się w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów - od największej do najmniejszej.

Do Policji trafiłem dzięki swojemu najlepszemu przyjacielowi ze studiów, który jako pierwszy zdecydował się na niebieski mundur. Odwiedziłem go podczas kursu podstawowego i wtedy podjąłem decyzję, aby również wstąpić w szeregi Policji. W zawodzie policjanta czuję się bardzo dobrze, w pracy mamy świetną atmosferę. Jestem też zapalonym kolarzem,  praca, którą wykonuję, umożliwia mi realizację mojej pasji.

 

      st. post. Paweł Baranek, Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP

 

Nie ukrywam, że służba w pododdziale antyterrorystycznym była moim marzeniem odkąd wstąpiłem w szeregi Policji. Taką możliwość dostałem po 3 latach służby. Najpierw musiałem przejść specjalne testy sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz komisję lekarską. Moja kondycja nie zawiodła. Od kilku lat doskonalę się z zakresu taktyki działań specjalnych, umiejętności strzeleckich, udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w warunkach bojowych. Co ważne, największą moją wartością są obecnie relacje, jakie panują pomiędzy członkami grupy pracującej w ekstremalnych warunkach: zaufanie, odpowiedzialność, zgranie, ścisła współpraca na każdym polu i przyjaźń. To na pewno praca dla młodych, wysportowanych, ambitnych i pełnych pasji młodych ludzi. 

 

 

oficer Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie     

 

Jako nastolatka marzyłam, aby w przyszłości zostać zostanę pielęgniarką albo policjantką. Los chciał, że w konsekwencji wybrałam to drugie. Jednak obywa te zawody miały wspólny mianownik: pomoc innym ludziom. Rozpoczynając służbę w Policji, dowiedziałam się o sekcji przewodników psów służbowych. Już wtedy wiedziałam, że praca ta byłaby ziszczeniem moich. 1 lipca 2005 roku wstąpiłam do jedynej tak licznej komórki organizacyjnej w Polsce, skupiającej wówczas ponad dwudziestu przewodników psów służbowych. Byłam pierwszą kobietą-przewodnikiem w Komendzie Stołecznej Policji. Przydzielono mi wspaniałego partnera do długoletniej pracy o imieniu Borys. Nasza przyjaźń trwa do dziś i okupiona jest wspaniałymi wspomnieniami z czasu służby, jak i życia prywatnego, gdyż Borys od samego początku zamieszkał z moją rodziną w domu. W 2011 roku do naszego duetu dołączyła Jena. Rozpoczęłam wspaniałą przygodę, ale zarazem pracę z psem specjalistycznym - do wyszukiwania zapachu narkotyków. Na potwierdzenie wspaniałej współpracy nagrodą są dla mnie znajdowane narkotyki w sytuacjach, kiedy "ludzki (policyjny) nos" staje się bezradny… Praca przewodnika psa jest niekiedy ciężka i wymaga ode mnie dużego zaangażowania, cierpliwości, odpowiedzialności i umiejętności w kierowaniu zachowaniem zwierzęcia. Jednak daje ogromną satysfakcję w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Bardzo cieszę się, że mogę spełniać się zawodowo i łączyć przyjemne z pożytecznym.

 

 

     st. asp. Emilia Hyb, Sekcja Konna i Przewodników Psów Służbowych, Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP

 

Praca w policji spowodowała, że odnalazłam swój zawodowy cel w życiu. Z każdym rokiem w mundurze dowiadywałam się o sobie więcej, a zdobytą wiedzę o własnych talentach i możliwościach wykorzystałam w pracy. Wodniackie zamiłowania w połączeniu ze służbą w Komisariacie Rzecznym zaowocowały stworzeniem programu prewencyjnego, którego głównym celem jest zmniejszenie wypadków nad wodą. Pracując w policji jestem jednocześnie nauczycielem, aktorem, poetką, fotografem, grafikiem, przedszkolanką, ratownikiem, przyrodnikiem, dziennikarzem…. Każdy dzień stawia przede mną nowe, ciekawe wyzwania.  I choć z moją niepokorną duszą mundur czasami mnie uwiera… nie zamieniłabym go na nic innego.

 

 

mł. asp. Kinga Czerwińska, Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie     

 

Od najmłodszych lat interesowałem się motoryzacją. Samochody i motocykle to było to, co wywoływało błysk w moim oku. Będąc na studiach, trafiłem na praktyki do Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Wystarczyły dwa tygodnie spędzone z policjantami z warszawskiej drogówki, by skierować swoje kroki zawodowe do Policji. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Łączę w tej pracy swoje pasje. Jazda motocyklem i samochodem, stały kontakt z techniką motoryzacyjną, a do tego praca z ludźmi, daje gwarancję  satysfakcji. Praca w drogówce to nie tylko wypisywanie mandatów kierowcom. To również możliwość ciągłego pogłębiania wiedzy na temat motoryzacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tu każdy dzień wygląda inaczej. Tu nie ma rutyny. Tutaj naprawdę nie można się nudzić!

 

 

     nadkom. Marcin Sygocki, Wydział Ruchu Drogowego KSP

 

Dla mnie najważniejsze jest wykonywanie znaczącej i ważnej społecznie  pracy , badania genetyczne, które przeprowadzam umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców przestępstw, w tym o szczególnej szkodliwości społecznej (np. zgwałcenia, zabójstwa, rozboje), a także w tych najczęściej występujących i uciążliwych dla społeczeństwa tj. kradzieże, kradzieże z włamaniami. Nie ukrywam, że ważna jest dla mnie stała i stabilna praca, zapewniona ścieżka awansu oraz możliwość wykonywania pracy zgodnej z wykształceniem i zainteresowaniami. Nie bez znaczenia jest też dla mnie możliwość  rozwoju  swoich zainteresowań oraz podnoszenia swoich kompetencji dzięki licznym szkoleniom z zakresu kryminalistyki oraz biologii molekularnej oraz praca na  nowoczesnej aparaturze badawczej, w znacznym stopniu zautomatyzowanej.

 

 

podinsp. Agnieszka Tatara-Miśkiewicz, kierownik Sekcji Biologii i Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KSP     

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

1

Złożenie kompletu dokumentów.

2

Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.

3

Test wiedzy.

4

Test sprawności fizycznej.

5

Test psychologiczny.

6

Rozmowa kwalifikacyjna.

7

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (komisja lekarska).

8

Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu do służby rozpoczniesz szkolenie podstawowe (stacjonarne, około 7 miesięcy) w jednym z naszych ośrodków szkoleniowych.

Policyjni eksperci radzą

Jak przejść rozmowę kwalifikacyjną do służby w Policji oraz zdać test wiedzy?

 

nadkom. Jadwiga Mrowca z Wydziału Kadr i Szkolenia KSP: - Test wiedzy składa się z 40 pytań. Przy każdym z nich są cztery możliwe odpowiedzi – tylko jedna jest prawidłowa. Chcąc się przygotować do tej części warto przejrzeć Konstytucję Rzeczypospolitej oraz Ustawą o Policji, gdzie znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Z testu można zdobyć 40 punktów – warto więc zadbać o jak najlepsze jego rozwiązanie.

 

Jednym z etapów, którego obawiają się kandydaci do służby w Policji, jest rozmowa kwalifikacyjna. To ten etap, kiedy osoby przystępujące do postępowania kwalifikacyjnego, mogą zaprezentować się z jak najlepszej strony. Podczas rozmowy oceniane są umiejętności skutecznego komunikowania się innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji.  Jednym z bardziej oczywistych pytań, jest to, dlaczego ktoś chce wstąpić do formacji – warto wcześniej przemyśleć odpowiedz. Dzięki temu możemy zminimalizować początkowy stres, który zazwyczaj towarzyszy tego typu rozmowom. Pamiętajmy także o właściwie dobranym stroju – to on jest pierwszą wizytówką. A przede wszystkim nie denerwujmy się – zachowując spokój, mamy większe szanse na pozytywne przejście tego etapu.

 

Czy bez dobrej formy można zostać policjantem?

 

kom. Zbigniew Osiński z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP: - Test sprawności fizycznej polega na wykonaniu przewrotów w przód i w tył, lekarską, przeniesieniu manekina, który waży 28 kg, pokonaniu płotków lekkoatletycznych, rzutach piłką lekarską 3 kg, wykonaniu skłonów tułowia z piłką lekarską 2 kg, skoku przez skrzynię gimnastyczną i bieganiu wahadłowym. Warto ćwiczyć te wszystkie elementy, szczególnie rzut piłką lekarską, bo z tym wiele osób ma problem. W ramach przygotowań dobrze jest też stosować tzw. marszobiegi ćwiczenia aerobowe. Intensywny trening powinien być połączony ze zdrowym trybem życia, w tym m.in. prawidłowym odżywianiem czy odpowiednio długim odpoczynkiem. W dniu przystąpienia do testu pamiętajmy o odpowiednim posiłku, który dostarczy energię potrzebną organizmowi, stroju, który nie będzie krępował ruchów oraz o obuwiu, które nie będzie się ślizgało po podłodze w sali gimnastycznej. Spełnienie tych wszystkich warunków powinno zagwarantować nie tylko poprawne wykonanie testu, ale przede wszystkim zmieszczenie się w czasie – maksymalnie jest to 1,41 min. Warunki do zaliczenia TSF są takie same zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

 

Jak się przygotować do testu MultiSelect-R i do rozmowy z policyjnym psychologiem?

 

podkom. Małgorzata Demczuk z Wydziału Psychologów KSP: - Podobno to ten moment, którego podczas rekrutacji do służby w Policji kandydaci obawiają się najbardziej. Zupełnie niepotrzebnie! Warto wiedzieć, że ta część procedury kwalifikacyjnej przeprowadzana jest w Wydziale Psychologów Policyjnych KSP i składa się z testu komputerowego oraz z rozmowy, która dotyczy „doświadczeń, postaw oraz predyspozycji do podjęcia służby w Policji — na podstawie wyników testu komputerowego". Podczas tego etapu oceniamy więc predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawę w pracy. 

Oferty pracy w Policji

Kontakt

Jeśli chcesz zapytać o pracę w Policji, napisz do nas na dobor@ksp.policja.gov.pl

Podoba Ci się ten profil?

Oceń go!

Dziękujemy za oddanie głosu!
Średnia: 3.5 47

Twoja opinia o pracy w Policji bardzo się przyda.

Pisz w komentarzach poniżej.