1. Zapraszam do wstąpienia do sił zbrojnych
R

Zapraszam do wstąpienia do sił zbrojnych

Rekruter

Opis stanowiska

JAKIE WYMAGANIA MUSISZ SPEŁNIĆ?
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • posiadać wiek co najmniej osiemnastu lat (do 55 lat w korpusie szeregowych i do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów),
 • nie byłeś/aś karany/a za przestępstwo umyślne,
 • nie byłeś/aś przeznaczony/a do służby zastępczej,
 • nie pełnisz innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 • nie jest zwolniony/a z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji,
 • posiadasz wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.


Na co możesz liczyć :
 • uposażenie zasadnicze za każdy dzień służby pełnionej rotacyjnie
 • comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia służby,
 • ulgę 78% na przejazdy kolejowymi środkami transportu publicznego.
 • ochronę przed zwolnieniem z pracy na czas pełnienia służby (za wyjątkiem zwolnienia dyscyplinarnego oraz w przypadku likwidacji oraz upadłości firmy),
 • zwrot kosztów podróży do i z miejsca odbywania ćwiczeń wojskowych,
 • zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji,
 • pokonanie własnych słabości i sprawdzenie swoich możliwości,
 • zadbanie o swoją kondycję fizyczną
Naszą ofertę kierujemy do różnych grup zawodowych, uczniów i studentów, gdyż dana służba pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą .

Zapraszam do wstąpienia do sił zbrojnych.

Więcej info pod linkiem :
http://polska-zbrojna.pl/Mobile/ArticleShow/31690

INFORMACJE O ZASADACH NABORU I WARUNKACH SŁUŻBY :
r...@gmail... Wyświetl e-mail ×Zabezpieczenie anty-spamowe Zamknij
tel. 575070... Wyświetl numer ×Zabezpieczenie anty-spamowe Zamknijnbsp;

Idealne CV dla stanowiska Zapraszam do wstąpienia do sił zbrojnych przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy