1. Starszy Specjalista
M

Starszy Specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Opis stanowiska

Ogłoszenie nr: 76669
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-04-07
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy Specjalista

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:: 1
Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Opracowuje oraz opiniuje oceny skutków regulacji (OSR) oraz oceny skutków regulacji ex-post (OSR ex-post) aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Analizuje i weryfikacje projekty aktów prawnych kierowanych do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Przygotowuje opracowania porównawcze porządków prawnych krajów Unii Europejskiej. Przygotowuje analizy w zakresie skutków społecznych i ekonomicznych projektów aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uczestniczy w pracach nad rozwojem stosowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości metodologii analiz Oceny Skutków Regulacji, w celu zapewnienia poprawy jakości przygotowywanych w Ministerstwie analiz z tego zakresu. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań, w szczególności z jednostkami badawczymi, podległymi Ministerstwu Sprawiedliwości oraz jednostką do spraw oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Warunki pracy
- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu oceny skutków regulacji

doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w zakresie sporządzania analiz i ocen wpływu projektowanych aktów normatywnych lub w sporządzaniu oceny skutków regulacji
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość języka angielskiego na poziomie B2 znajomość procedur regulujących proces legislacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem Rządowego Procesu Legislacyjnego znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej znajomość metodologii opracowywania OSR umiejętność współpracy; zorientowanie na osiąganie celów; doskonalenie zawodowe; identyfikacja z misją urzędu; myślenie analityczne; otwartość na zmiany; planowanie i myślenie strategiczne; pozytywne podejście do klienta umiejętność biegłej obsługi MS Excel umiejętność korzystania z opracowań statystycznych i wyciągania wniosków Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego) Kopie dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:
2021-04-21
Miejsce składania dokumentów:
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Inne informacje:
Idealne CV dla stanowiska Starszy Specjalista przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy