1. Starszy Inspektor
S

Starszy Inspektor

Sluzba Cywilna

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansowo-kadrowych
w Rejonie w ZambrowieOddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

Warunki pracy

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,
prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,
bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje sekretariat Rejonu w celu prawidłowego funkcjonowania Rejonu,
 • Prowadzi ewidencję wydatków według rozdziałów i paragrafów,
 • Prowadzi dokumentację w zakresie spraw pracowniczych,
 • Uzgadnia wydatki z Wydziałem Finansowo- Księgowym,
 • Prowadzi rejestr faktur i innych dokumentów księgowych w celu właściwego obiegu dokumentów,
 • Obsługuje archiwum zakładowe Rejonu,
 • Prowadzi ewidencję majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych oraz sporządza deklaracje podatkowe od nieruchomości
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. „B”
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność,organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub zarządzania
 • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Praktyczna znajomość programu SAP
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
ul, Zwycięstwa 2 15-703 Białystok

Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8,15 -15,00) w punkcie obsługi klienta.
lub pocztą elektroniczną na adres

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Gowork

Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw spraw brd i ochron…

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw finansowo-kadrowych w Rejonie w Zambr…

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw spraw brd i ochrony pasa drogowego w …

Załóż konto

Szukaj pracy w najbardziej efektywny sposób i znajdź wymarzoną pracę w mgnieniu oka

Idealne CV dla stanowiska Starszy Inspektor przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy