1. Specjalista ds. Sprzedaży
M

Specjalista ds. Sprzedaży

Mini Media

Opis stanowiska

Specjalista ds. Sprzedaży


Mini Media Sp. z o. o.

Ul. Okrężna 3A

02 - 916 Warszawa

Tel. 22 839 4290

www.minimedia.com.pl (w przebudowie)

Zajmujemy się reklamą zewnętrzną, zwaną też outdoorem lub ooh. Działamy w tej branży od 1995 r. Dział Sprzedaży Mini Media składa się z czterech osób, łącznie w firmie pracuje nas ośmioro. Działamy z przyjemnego, kameralnego biura na warszawskiej Sadybie. Raczej odwiedzamy klientów, niż przyjmujemy ich na miejscu. Pracujemy między 9.00, a 17.00. Szukamy osoby, która:

 • rozumie lub chce nauczyć się sprzedaży i obsługi klienta
 • potrafi słuchać ludzi i nawiązywać relacje
 • lubi doradzać dobre rozwiązania,
 • nie boi się wyzwań i trudności
 • jest cierpliwa i rozumie, że zdarzają się zarówno sukcesy, jak i porażki
 • jest aktywna i ma szerokie zainteresowania
 • jest zaangażowana i samodzielna, ale umie też pracować w zespole
 • docenia możliwość podróży służbowych (od czasu do czasu)

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie nowych kontaktów, budowanie i utrzymywanie relacji poprzez aktywny bieżący kontakt z klientami
 • prezentacja i kształtowanie oferty
 • negocjacje warunków oraz realizacja zleceń i umów
 • troska o pozytywny wizerunek firmy

Proponujemy:

 • interesującą pracę w medium reklamowym na cały etat
 • możliwość nawiązania ciekawych kontaktów
 • poznanie specyfiki różnych branż, dla których pracujemy
 • dobrą atmosferę pracy
 • wynagrodzenie stałe
 • dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@minimedia.com.pl

Kontaktujemy się ze wszystkimi, którzy zechcą skontaktować się z nami.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następujących oświadczeń:

„Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i innych dokumentach aplikacyjnych zawierają dane osobowe w zakresie szerszym niż wynika to z art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z tym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Mini Media Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niniejszej rekrutacji.” podpis

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych Mini Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w tym umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej i przechowywanie przez okres 2 lat.” podpis

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mini Media Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Okrężna 3A, 02 - 916 Warszawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody, w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w przyszłych rekrutacjach i przechowywania ich w bazie rekrutacyjnej Administratora przez okres 2 (dwóch) lat. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i osoby reprezentujące Administratora, biorące udział w procesie rekrutacyjnym a także podmioty trzecie wspierające Administratora w tym procesie (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), w ramach realizacji umów wiążących Administratora z tymi podmiotami.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych dodatkowych niż wskazanych w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne
i wymaga Pani/Pana dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, którą wyraża Pani/Pan poprzez wysłanie do nas dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny), w zakresie dotyczącym przetwarzania danych w nich zawartych. Jeżeli nie chce Pani/Pan udzielić takiej zgody w odniesieniu do dodatkowych danych osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenia dotyczące Pani/Pana danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy: praca@minimedia.com.pl . Wycofanie na zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

W razie jakichkolwiek wniosków lub skarg związanych z Pana/Pani danymi osobowymi może się Pan/Pani kontaktować z nami poprzez adres mailowy: praca@minimedia.com.pl .

Idealne CV dla stanowiska Specjalista ds. Sprzedaży przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy