Kontroluj swoje dane

Używamy plików cookie, aby udoskonalić proces tworzenia CV i listów motywacyjnych. Z tego powodu możemy udostępniać Twoje dane dotyczące użytkowania podmiotom trzecim. Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, znajdziesz w naszej Polityce plików cookie. Jeśli chcesz ustawić preferencje dotyczące plików cookie, kliknij przycisk Ustawienia. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij Akceptuj.

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
 1. Podinspektor DS. Inwestycyjnych, Planowania Przestrzennego I Ochrony Środowiska.
C

Podinspektor DS. Inwestycyjnych, Planowania Przestrzennego I Ochrony Środowiska.

Centralna Baza Ofert Pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: W ZAKRESIE INWESTYCJI:

-przygotowanie i pełna obsługa inwestorska oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych,

-nadzór inwestorski nad przgotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie inwestycji gminnych,

-współpraca z wykonawcą dokumentacji projektowej i koordynacja przebiegu procesu przygotowywania dokumentacji pod kątem zgodności z umową i wymogami formalno-prawnymi,

-uzgadnianie, opiniowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

-kontrola stanu technicznego obiektów infrastruktury gminnej,

-opracowywanie wytycznych do projektowania opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych oraz przedmiarów, kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich,

-udział w planowaniu inwestycji i remontów obiektów infrastruktury gminnej,

-udział w komisjach odbiorowych oraz przeglądach okresowych,

-nadzór techniczny nad usuwaniem awarii w okresie eksploatacji oraz napraw gwarancyjnych,

-nadzór merytoryczny nad usuwaniem wad wykonawczych w okresie gwarancyjnym; wykonywanie ocen i opinii dotyczacych stanu technicznego obiektów infrastruktury.
W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

-prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych obejmujacych w szczególności:

 • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,
 • koordynacja i obsługa działań wiązanych z opiniowaniem, uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzeennego,
 • przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6.ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, przygotowywanie wyników tej oceny,
 • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian miejscowego planu, zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • rejestrowanie decyzji dotyczacych zagospodarowania terenu wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistyczne).
  W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • -prowadzenie spraw zwiazanych z programem "Czyste powietrze",

  -prowdzenie spraw z zakresie łowiectwa i leśnictwa,

  -współpraca z instytucjami wspomagającymi wieś i rolnictwo,

  -realizacja zadań gminy w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

  -bezpośredni udział w pracach dotyczacych szacowania szkód klęsk żywiołowych w rolnictwie,

  -współudział przy sporządzaniu planów wykorzystania środków Funduszu Ochrony Środowiska,

  -przygotowywanie decyzji o warunkowaniach środowiskowych,

  -ustanawianie ograniczeń do korzystania z urządzeń technicznych stwarzających uciążliwości dla środowiska,

  -prowadzenie spraw związanych z obowiązkami gminy wynikającymi z ustawy Prawo wodne.
  POZOSTAŁE OBOWIĄZKI:

  -przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy prawa miejscowego do umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie www.miedzyborz.pl;

  -przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz decyzji o odmowie udzielenia informacji w zakresie prowadzonych zadań,

  -prowadzenie rejestrów, metryczek, spisów spraw i teczek rzeczowych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

  -zastępstwo pracowników w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,

  -wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza i bezpośredniego przełożonego.


  Idealne CV dla stanowiska Podinspektor DS. Inwestycyjnych, Planowania Przestrzennego I Ochrony Środowiska. przygotujesz w 5 minut. 
  Użyj naszego kreatora CV i otrzymaj oferty pracy dopasowane do Twojego doświadczenia.
  Stwórz swoje CV teraz.
  Stwórz CV od nowa lub zaimportuj swoje CV, aby otrzymać dopasowane oferty pracy.
  Aplikuj

  Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

  Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

  Przejdź do ofert pracy