Kontroluj swoje dane

Używamy plików cookie, aby udoskonalić proces tworzenia CV i listów motywacyjnych. Z tego powodu możemy udostępniać Twoje dane dotyczące użytkowania podmiotom trzecim. Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, znajdziesz w naszej Polityce plików cookie. Jeśli chcesz ustawić preferencje dotyczące plików cookie, kliknij przycisk Ustawienia. Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij Akceptuj.

Ustawienia Akceptuj

Ustawienia plików cookie

Kliknij na typy plików cookie poniżej, aby dostosować sposób korzystania z naszej witryny. Możesz swobodnie wyrazić, nie wyrazić lub wycofać zgodę. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Wybierz akceptowane pliki cookie

Analityka

Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania. Ten rodzaj plików cookie używanych w naszej witrynie nie identyfikuje, kim jesteś, ani nie pozwala nam wysyłać Ci ukierunkowanych reklam. Przykładowo, możemy używać plików cookie/technologii śledzących do celów analitycznych, aby określić liczbę odwiedzających naszą witrynę, określić w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, a w szczególności, które strony odwiedzają. Pozwala nam to ulepszyć naszą stronę i usługi.

Wydajność i personalizacja

Te pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie związane z personalizacją służą do dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej witrynie i witrynach podmiotów trzecich w oparciu o sposób interakcji z różnymi elementami na naszej stronie, a także o śledzenie treści, do których uzyskujesz dostęp (w tym oglądanie filmów). Możemy również zbierać informacje o komputerze i/lub połączeniu, aby dostosować stronę do Twoich potrzeb. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na niektórych stronach i informacje o interakcji ze stronami.

Reklamy

Te pliki cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne w celu dostarczania ukierunkowanych treści opartych na tematach, które Cię interesują (na przykład dostarczanie reklam na Facebooku, które Cię zainteresują) i umożliwienia lepszej interakcji z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i do korzystania z jej funkcji. Niezbędne pliki cookie będą zawsze wykorzystywane, ponieważ są one potrzebne do prawidłowego działania witryny. Przykładowo, niezbędne pliki cookie obejmują między innymi: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usługi, utrzymywania konta, zapewniania dostępu do kreatora, stron płatności, tworzenia identyfikatorów dokumentów i przechowywania zgód.

Aby zobaczyć szczegółową listę plików cookie, kliknij tutaj.

Zapisz preferencje
  1. Inspektor Nadzoru Budowlanego
C

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralna Baza Ofert Pracy

Numer oferty: StPr/22/1484


Obowiązki:

- prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism;
- działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych;
- prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowy;
- wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien;
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych i postępowań katastrof budowlanych;
- prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń i rozpatrywanie skarg;
- prowadzenie rejestrów kontroli obowiązkowej oraz katastrof budowlanych;
- prowadzenie samochodu służbowego oraz dokumentacji z tym związanej;
- sporządzanie sprawozdań do GUNB i WINB oraz innych urzędów;
- archiwizacja akt sprawy.
*Warunki pracy: Praca w siedzibie Inspektoratu polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka). Praca również poza siedzibą Inspektoratu na terenie miasta Łomża polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych, kontroli obowiązkowych oraz kontroli skargowych i sprawdzających wykonanie decyzji, co często związane jest z pracą na wysokości i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze, budynek nie posiada windy, toaleta nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Wymagania:Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), budowlane
  • średnie zawodowe, budowlane

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: wykształcenie: średnie budowlane lub architektoniczne; uprawnienia budowlane lub architektoniczne; znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych; komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych; odpowiedzialność, rzetelność, dokładność; umiejętność pracy w zespole; umiejętność interpretacji i stosowania prawa; prawo jazdy kat. B; posiadanie obywatelstwa polskiego; korzystanie z pełni praw publicznych; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): Wykształcenie: wyższe budowlane lub architektoniczne; doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych (nadzór budowlany, administracja architektoniczno-budowlana).

Miejsce pracy: Farna 1, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Dokumenty niezbędne: - CV i list motywacyjny;- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;- Kopia uprawnień budowlanych lub architektonicznych;- Kopia prawa jazdy kat. B;- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.Aplikuj mailowo lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110996"na adres:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomżyul. Farna 1 , pok. 1, 2, 318-400 ŁomżaDokumenty należy złożyć w siedzibie Inspektoratu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy- Inspektor nadzoru budowlanego" Pracodawca zaprasza również do kontaktu telefonicznego:086 214 12 42 lub mailowego na adres: inspektorat@pinbpglomza.pl Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2022r. -decyduje data wpływu oferty do urzędu. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. Dostępność: Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.Dodatkowe informacje: Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu. Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich). Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane, nie będą również odsyłane. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych. Metody i techniki naboru:etap I: weryfikacja formalna dokumentów etap II: rozmowa kwalifikacyjna.Po zakończeniu naboru złożone aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży. Informacji dodatkowych udziela: Marek Raszczyk- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży, tel: 086 214 12 42 lub 502 426 675.*PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE (wraz z informacją dot. przetwarzania danych osobowych w naborze) znajduje się na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/lomza/inspektor-nadzoru-budowlanego,110996,v7

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Idealne CV dla stanowiska Inspektor Nadzoru Budowlanego przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV i otrzymaj oferty pracy dopasowane do Twojego doświadczenia.
Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz CV od nowa lub zaimportuj swoje CV, aby otrzymać dopasowane oferty pracy.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy