1. Inspektor Nadzoru Budowlanego
P

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie

Opis stanowiska

Ogłoszenie nr: 76668
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-04-07
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:: 1
Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

Lubin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzi kontrole przebiegu budowy oraz utrzymania obiektów budowlanych prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości i kompetencji organu nadzoru budowlanego oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień prowadzi obowiązkową kontrolę przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych prowadzi postępowania egzekucyjne należności o charakterze niepieniężnym, wynikające z wydanych decyzji lub przepisów


Warunki pracy

praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych
korzystanie z samochodu służbowego bez etatowego kierowcy
przyjęcia interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji
siedziba urzędu znajduje się na III piętrze w budynku z windą
praca biurowa przy komputerze
praca na terenie Powiatu Lubińskiego;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
pozostałe wymagania niezbędne:
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów i procedur administracyjnych wiedza techniczna oraz umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych prawo jazdy kat. B stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości powyżej 3 m i przy komputerze Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:
2021-04-19
Miejsce składania dokumentów:
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Inne informacje:
Idealne CV dla stanowiska Inspektor Nadzoru Budowlanego przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy