Trwa wysyłanie danych...
Proszę czekać.

Outplacement - 97% zwalnianych pracowników oczekuje wsparcia

Dlaczego outplacement?

 

Firmy cieszące się wizerunkiem dobrego pracodawcy często są kojarzone z przyjemną atmosferą, atrakcyjnymi warunkami pracy oraz zaangażowaniem pracowników w firmę i w jej działalność.

 

To zaangażowanie jest konsekwentnie budowane od momentu zatrudnienia pracownika, poprzez jego wdrożenie, aż do momentu zbudowania więzi i zaufania. 

 

Co jeśli relacja z pracownikiem musi zostać przerwana ze względu na cięcia lub inne okoliczności? 

 

Ponad 12 miesięcy – tyle wynosi średni czas poszukiwania pracy w Polsce.

 

97% zwalnianych pracowników oczekuje od pracodawcy wsparcia w przypadku redukcji etatów.

 

W takich przypdach, najlepsi pracodawcy decydują się na outplacement, który złagodzi pracownikowi konsekwencje utrary zatrudnienia i przygotuje go na konieczność znalezienia nowej pracy.

 

Czym jest outplacement?

 

Outplacement to system łagodnych zwolnień. Pracodawca podejmuje działania, które mają wspierać pracowników oraz pomóc im znaleźć nową pracę lub założyć własną działalność gospodarczą. 

 

outplacement

 

Dlaczego outplacement opłaca się pracodawcom?

 

Wdrożenie programu łagodnych zwolnień może przynieść wiele korzyści dla pracodawcy. 

 

Jak wynika z badań, firmy korzystające z programów outplacemement mają dwukrotnie mniej pozwów sądowych. Dlaczego? Udział w programie outplacement zmniejsza poczucie niesprawiedliwości wśród zwalnianych pracowników. To pozwala z kolei ograniczyć ryzyko procesu.

 

Pracodawcy, którzy stosują różne sposoby wsparcia odchodzących pracowników, odnotowują o 20% wyższe zyski niż pozostałe firmy. 

 

Program outplacement pomoga zapobiec przekazywaniu przez pracowników wrażliwych informacji oraz tajemnic firmy.

 

W niemal 50% firm podejmujących działania outplacement, poziom satysfakcji zatrudnionych pracowników utrzymał się na tym samym lub wyższym poziomie. Z kolei w większości firm niestosujących outplacementu poziom zadowolenia zatrudnionych pogorszył się.

 

Pracodawcy, którzy nie oferują wsparcia zwalnianym pracownikom narażają się na ryzyko pogorszenia wizerunku firmy oraz marki pracodawcy. 

 

Ponowne zatrudnienia jednego lub części pracowników w przyszłości, w razie potrzeby.

 

Dlaczego outplacement jest korzystny dla pracowników?

 

Otrzymują cenne wsparcie, które pozwala im na szybsze znalezienie pracy po otrzymaniu wypowiedzenia. 

 

Pracownicy często upatrują przyczyny zwolnienia w sobie. Program outplacement pozwala poczuć się docenionym oraz dojrzeć powód zwolnienia w czynnikach, na które nie mieli wpływu. 

 

Program outplacement korzystnie wpływa również na pracowników pozostających w firmie. Przede wszystkim zmniejsza ich poczucie niepewności. Osoby, które zostają w firmie, wiedzą, że w razie kolejnych zwolnień mogą liczyć na wsparcie.

 

program outplacement

 

Outplacement indywidualny

 

Zazwyczaj kierowany do kluczowych pracowników firmy oraz kadry zarządzającej. Osoba objęta programem indywidualnym otrzymuje dedykowanego konsultanta. 

 

Dzięki temu można precyzyjnie określić indywidualne potrzeby pracownika i skutecznie przygotować go do znalezienia nowej pracy. 

 

Czas trwania programu jest dopasowany indywidualnie do potrzeb pracownika oraz budżetu pracodawcy.

 

Etapy indywidualnego programu outplacement:

 

 • Identyfikacja mocnych i słabych stron pracownika oraz jego celów, cech i motywacji.
 • Wyznaczenie krótko- i długoterminowych planów zawodowych.
 • Opracowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego, które podkreślą silne strony, umiejętności oraz dokonania zawodowe kandydata.
 • Wspólne opracowanie strategii poszukiwania pracy.
 • Stworzenie listy potencjalnych pracodawców.
 • Nauka dopasowywania CV do indywidualnych wymagań pracodawców.
 • Opracowanie profesjonalnych profili społecznościowych oraz ich wykorzystanie w strategii poszukiwania pracy. 
 • Skuteczne metody poszukiwania pracy. 
 • Networking.
 • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej po polsku lub angielsku.
 • Przygotowanie do assessment center.
 • Przygotowanie się do procesu negocjowania warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Kampania poszukiwania pracy.
 • Inne tematy związane z sytuacją indywidualną uczestnika.
 • Wsparcie psychologa.

 

program outplacement w warszawie

 

Outplacement grupowy

 

Program grupowy skierowany jest do grupy osób i ma formę warsztatu z konsultantem kariery. 

 

W zależności od potrzeb, pracownicy mogą też odbywać indywidualne spotkania z konsultantem kariery. 

 

Zakres tematyczny warsztatów programu outplacementu grupowego:

 

  • Określenie celów zawodowych oraz predyspozycji.
  • Określenie konkretnych umiejętności oraz osiągnieć zawodowych.
  • Nauka opracowania CV i listu dopasowanego do potrzeb pracodawców.
  • Przedstawienie skutecznych metod wyszukiwania ofert pracy.
  • Profesjonalne media społecznościowe i ich rola w poszukiwaniu ofert pracy.
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Przygotowanie do assessment center.

 

Ponadto uczestnictwo w programie zgodnie z wybraną opcją zapewnia m.in.:

 

 • Wsparcie konsultantów (kontkakt telefoniczny i mailowy) w czasie trwania projektu.
 • Materiały szkoleniowe przygotowujące do opracowania CV, przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu szukania pracy.
 • Kontakt z wybranymi pracodawcami i firmami doradztwa personalnego na obszarze wskazanego regionu lub całej Polski.

 

Niestety rozstania z pracownikami są nieuniknione. Firmy, którym zależy na przyciąganiu i zatrudnianiu utalentowanych pracowników, powinny wiedzieć jak postąpić również w wypadku konieczności zwolnień.

 

Wsparcie i przygotowanie pracowników do nowej sytuacji jest korzyścią nie tylko dla nich samych. To także korzyść dla Twojej firmy. Outplacement pomoże Ci zachować dobry wizerunek i znacznie ograniczyć ryzyko problemów prawnych.