To CV online jest zgodne z RODO. Użytkownik może cofnąć publikację w dowolnym momencie.